Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
18.11.2010
На проведеното на 5 ноември 2010 г. заседание на Управителния съвет на Национален дарителски фонд "13 века България" бяха разгледани всички кандидатстващи проекти

по проект "Социална подкрепа за културните дейности в читалищните школи и ансамбли". Селекционната комисия, в състав: доц. Анна Аврамова - преподавател в НХА, катедра „Мода”, председател и членове - Силва Хачерян – главен експерт в дирекция „Културна политика” към Министерство на културата и Антоанета Гинина – председател на Фондация за развитие "Читалища” взе решение кои проекти да бъдат подпомогнати финансово. От Община Враца бяха одобрени за финансово подпомагане на проекти от НДФ „13 века България” следните читалища: Народно читалище „Отец Паисий 1927”, с. Три кладенци, Народно читалище „Бъдеще 1926”, с. Бели извор, Народно читалище „Пробуда 1907”, с. Тишевица и Народно читалище „Пробуда – 1931” гр. Враца, кв. Бистрец. Селекционната комисия одобри за финансова подкрепа 52 от 370-те кандидатствали проекта.

Н. Гетова

МДПВО Община Враца