начало » Новини
19.11.2010
Във връзка с подпомагане дейността на народните читалища по реда на чл. 90 от ПМС №324/2009г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2010г.

13 от общо 20 читалища в община Враца са спечелили финансиране от Министерство на културата. Общата сума е 26 400лв. и е разпределена както следва:

o                       читалище „Развитие - 1869” гр. Враца – 3000 лв. за ремонт и 1000 лв. за художествено творческа дейност

o                       читалище „Просвета – 1927” – с. Лиляче – 1400 лв. за компютърна техника

o                       читалище „Милин камък - 1927” – с. Мраморен  - 1000 лв. за компютърна техника

o                       читалище „Отец Паисий” – 1927” – с. Три кладенци – 2000 лв. за ремонт

o                       читалище „Светлина – 1910” - с. Баница - 2000 лв. за ремонт

o                       читалище „Пробуда – 1926” – с. Голямо Пещене - 2000 лв. за художествено творческа дейност

o                       читалище „Пробуда – 1927” – с. Върбица - 2000 лв. за ремонт и 1000лв. за художествено творческа дейност

o                       читалище „Бъдеще - 1926” – с. Бели извор – читалище 1000лв. за художествено творческа дейност

o                       читалище „Пробуда – 1907” – с. Тишевица - 2000лв. за художествено творческа дейност

o                       читалище „Пробуда – 1926” – с. Згориград - 1000лв. за художествено творческа дейност

o                       читалище „Просвета - 1927” – с. Вировско - 2000лв. за ремонт

o                       читалище „Пробуда – 1931” – гр. Враца, кв. Бистрец 1000лв. за ремонт

o                       читалище „Пробуждане” с. Чирен – 2000 лв. за ремонт

o                       Регионален консултативно информационен център „Читалища” - 2000лв. за художествено творческа дейност

 

 

                   Срокът за усвояване на средствата е до 31.01.2011г.

 

 

Н. Гетова

МДПВО Община Враца