начало » Новини
01.12.2010
На 30 ноември 2010 г. инж. Петя Аврамова – зам. кмет по устройство на територията, строителство и общинска собственост присъства на прерязването на лентата

На 30 ноември 2010 г. инж. Петя Аврамова – зам. кмет по устройство на територията, строителство и общинска собственост присъства на прерязването на лентата

на най-новата пешеходна пътека тип „зебра” в града на ул. „Алеко Константинов” № 1 пред клона на Пощенска банка. „Пресичай на сигурно с Пощенска банка” е кампания, която насочва  вниманието към предпазване от пътни инциденти и повишаване на безопасността на пътя. Община Враца  с удоволствие се включва в тази обществено полезна кампания. Според статистиката посочена от „Пътна полиция”, липсата на обозначителна маркировка за пресичане и невниманието на участниците в движението са сред главните причини за пътни инциденти. „Пресичай на сигурно” е дългосрочен проект на банката, насочен към възстановяване на пешеходни пътеки и повишаване вниманието на хората на пътя.