начало » Новини
30.11.2010
Предстои актуализация на картотеката на нуждаещите се от общински жилища до края на календарната 2010 година

Необходими документи за акуализация на картотека

 

1.      Удостоверение за имотно състояние и липса на задължения  от дирекция Местни данъци и такси по местоживеене и по месторождение – за всички членове на семейството

 

2.      Удостоверение от Агенция по вписванията за продаден или прехвърлен имот по местоживеене и месторождение за всички членонове от семейството

 

3.      Бележки за доходи на семейството за 12 месеца

 

4.      Копие от адресна регистрация или копие от документ за самоличност 

 

Забележка: отнася се за всички членове на семейството -  съпруг ,съпруга и непълнолетните им деца