начало » Новини
07.12.2010
ПРИКЛЮЧИ ПОДБОРА НА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ПО ПРОЕКТ НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Във връзка с изпълнението на проект „Подкрепа за достоен живот” за първия етап на приемането на заявления от кандидати да ползват социалната услуга „Личен асистент” и от кандидати да работят като лични асистенти в Община Враца са постъпили общо 612 заявления. За периода 08.11.2010г. – 22.11.2010г. са внесени документи за 316 кандидати за потребители и 296 кандидати за лични асистенти. Днес, 29.11.2010г. ще приключи  работата на комисията за оценка и подбор, свързана с одобряването на кандидатите за лични асистенти по проект „Подкрепа за достоен живот” съгласно междуинституционално рамково споразумение, сключено между Агенция за социално подпомагане и Община Враца. На информационното табло в Центъра за административно обслужване на гражданите ще бъде изнесен списък на оценените кандидати за лични асистенти. Кои от тях ще започнат работа по проекта от 10 януари 2011г. ще стане ясно след класирането на кандидатите за потребители. Комисията за подбор и оценка ще се съобразява със заявените предпочитания на кандидатите за потребители на социалната услуга. По утвърдена методика сега се извършва оценка на потребностите от услугата „Личен асистент”, която се осъществява от наети от Агенция за социално подпомагане експерти. Въз основа на тази оценка до 15 декември тази година трябва да приключи определянето на потребителите. Всеки подал заявление да ползва услугата „Личен асистент” ще получи уведомително писмо за резултатите от първоначалния подбор. През м.януари – февруари 2011г. ще последва нова класация на кандидатите да се включат в проекта. Лицата, подали документи за първия етап от подбора и некласирали се сред първите 53-ма, автоматично участват и във втория етап на подбор на потребители и лични асистенти.

   Проект „Подкрепа за достоен живот” на директния бенефициент Агенция за социално подпомагане, осъществяван с партньорството на общините в Република България се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Неговата основна цел е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”.