начало » Новини
08.12.2010
Съгласно решение 820/16.11.2010г. на Общински съвет гр.Враца, през месец Ноември 2010г. са продадени на преференциални цени общо 737 бр. карти.

От тях 269 бр. са продадени на пенсионери, придобили право на пенсия съгл.чл.68 от КСО. Редовната цена на една такава карта е 12 лв., като намалението е в размер на 2 лв. и гражданите я закупуват по 10 лв. На хора с увреждания са продадени 166 бр.карти, като редовната цена на картата е 20 лв., намалението е 10 лв. и гражданите я купуват по 10 лв. На граждани навършили 75г. възраст се издават безплатни карти за пътуване  по утвърден от МФ образец. До този момент сме издали 638 бр. безплатни карти, като цената на картата е 10 лв.

 

Н. Гетова

МДПВО Обина Враца