начало » Новини
16.12.2010
Днес кметът на Община Враца – д-р Костадин Шахов откри асансьорна платформа с четири нива, осигуряваща достъп до зала „Археология”, зала „Възраждане”, зала „Тракийски съкровища”, Малка и Голяма зала на Художествена галерия в РИМ Браца

Днес кметът на Община Враца – д-р Костадин Шахов откри асансьорна платформа с четири нива, осигуряваща достъп до зала „Археология”, зала „Възраждане”, зала „Тракийски съкровища”, Малка и Голяма зала на Художествена галерия в РИМ Браца

На откриването присъстваха областния управител на Област Враца – г-жа Пепа Владимирова, както и зам - кмета по социални и хуманитарни дейности – д-р Михаил Шарков. Техническото съоръжение е изградено по проект по програмата  „Достъпна архитектурна среда” на Агенция за хората с увреждания към Министерство на труда и социалната политика. В конкуренцията на 43 бр. предложени и 7 одобрени проекти на различни институции от цялата страна, разработения проект на РИМ – Враца бе класиран на ІІІ място. В резултат на това на 22.06.2010 г. се подписа договор между РИМ – Враца и АХУ – София за предоставяне на субсидия в размер на 45092 лв. за реализация на проекта „Културно-историческото наследство на Врачански регион – достъпно за хората с увреждания”.Доставката и монтажът на платформата /изработена в италианските заводи на TkyssenKrupp/ бяха извършени от ПАРАГОН ТРЕЙДИНГ ООД – гр. Ст. Загора, строително-монтажните работи – от ЕТ „ВЪЛЧЕВИ ВРАЦА – ЙОРДАН ВЪЛЧЕВ – АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ” /по разработена КСС от отдела по строителство в Община Враца/, а инвестиционият проект – от арх. „РАДИЯН МИТОВ” Е00Д – Враца.

Както бе посочено в Протокол № 1 от 20.05.2010 г. на АХУ - София, с който се обявиха спечелените проекти, изграждането на асансьорната платформа е етап към осигуряване на цялостен достъп до експозиционните зали на РИМ – Враца. Успешната реализация на този първи етап и приемането на документацията е надеждна гаранция за продължаване на инициативата. През следващата 2011 г. РИМ – Враца ще кандидатства отново по същата програма за изграждане и на асансьор, осигуряващ достъп до нивото със зала „Рогозенско съкровище”, зала „Временни и гостуващи изложби” и зала „Носители на Международна Ботевска награда”. 

 

 

  

Община Враца