начало » Новини
16.12.2010
Съгласно заповед на кмета на Община Враца –д-р Костадин Шахов на основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 11, чл. 21 ал.1 и ал.2 от Наредбата за осигуряване на обществения ред,

поддържането на чистотата и защита на имуществото но територията на община Враца,утвърдена от Общински съвет – Враца , собствениците, ползвателите, ръководителите и наемателите на жилищни сгради, търговски обекти, учреждения, предприятия , фирми, детски и учебни заведения са длъжни да извършат почистването на прилежащите към сградите тротоари от отпадъци, паднали листа и сняг.

Физическите и юридическите лица, които извършват стационарна или временна търговска дейност, ежедневно трябва да почистват прилежащите тротоари.

Собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти трябва да поддържат чистотата и снегопочистването на прилежащите терени към обектите им целогодишно.

При неизпълнение на заповедта на кмета, на нарушителите ще им бъде потърсена административно-наказателна отговорност. Санкцията за юридически лица варира от 100 до 50 000лв, а за физически лица, глобата е в размер от 20 до 5000лв.

 

Н. Гетова МДПВО Община Враца