начало » Новини
21.12.2010
Приключиха ремонтно-възстановителни работи по скатов предпазен канал с. Згориград общ. Враца.

Възложител е Община Враца, изпълнител „Инертстрой - Калето” АД, проектант - „СП-90” Тони Петров. Стойността на обекта е 125 154 лв без ДДС, а дължината на канала е 422м. Обекта се намира в регулационни черти на с.Згориград и представлява скатов предпазен канал, изграден на мястото на съществуващо естествено дере, което е било затлачено и обрушено в резултат на обилните дъждове и не е изпълнявало предназначението си да отвежда скатовите и подпочвени води. Новоизграденият скатов канал е изпълнен от бетонова облицовка с дебелина 15см. и баластрена подложка. Изградени са две напречни довеждащи канавки с решетки за събиране на повърхностните води. Новопроектираният скатов канал се зауства в съществущ тръбен водосток, който от своя страна е заустен в корегирано дере достигащо до коритото на р.Лева. За обекта е подписан акт обр.15 и предстои приемателна комисия от РДНСК, тъй като обектът е II категория.

 

Н.Гетова

Община Враца