Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
28.12.2010
Министерство на труда и социалната политика – Фонд „Социално подпомагане” продължава реализацията на дейностите по обществени трапезарии, считано от 3 януари 2011 г.

За ползватели на услугата се определят:
1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.
2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях.
3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии / пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудовата дейност/;
4. Скитащи и бездомни деца и лица.
За целта е необходимо всички желаещи да подготвят необходимите документи за кандидатстване, както следва:
- Заявление –декларация приложение по образец
- Служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда”
- Служебна бележка от Дирекция „Социално подпомагане”
- Копие от решение на ТЕЛК
- Акт за раждане, ако се подава от дете
- Разпореждане от НОИ за размера на получаваната пенсия

Документите се подават от 27.12.2010г. до 30.12.2010г в ст. 43 на Община Враца.

Н. Гетова
МДПВО Община Враца