Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
04.01.2011
На 03.01.2011 г. беше подписан договор между МТСП - Фонд „Социално подпомагане” и Община Враца за реализиране на дейности по Проект „Обществени трапезарии”.

Периода за реализация на дейностите е от 03.01.2011 г.  до 30.04.2011 г.

Финансирането е осигурено от Фонд „Социално подпомагане” с участие на Институт „Отворено общество”.

            За ползватели на услугата са  определени:

1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.
2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях.
3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии / пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудовата дейност/;
4. Скитащи и бездомни деца и лица.
            Във връзка със стартирането на социалната услуга от 03.01.2011г. бяха сформирани следните комисии: Комисия с постоянен характер за подбор на бенефициенти и Комисия за разглеждане на жалби и сигнали. В комисиите са включени както служители от Общинската администрация, така също и служители на Дирекция „Социално подпомагане”.

            От 27.12.2010 г. до 30.12.2010 г. са приети 241 заявления - декларации от кандидат - потребители. На 30.12.2010 г. Комисия  за подбор на бенефициенти на свое заседание определи 98 броя крайно нуждаещи се потребители на услугата, отговарящи на критериите за подбор.

            Броя на ползвателите е определен от Фонд „Социално подпомагане”-  МТСП.

От общия брой одобрени потребители са:

- 32 лица и семейства на месечно подпомагане по чл. 9 от ППЗСП

- 18 лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях

- 48 самотно живеещи лица и семейства получаващи минимални пенсии

От общия брой одобрени потребители 44 са деца от многодетни семейства.

            Обществените трапезарии ще бъдат реализирани от Общинско предприятие „Социални дейности” в два стола:

            - стол за диетично хранене на ул. „Стоян Заимов” № 2

            - стол на диетично хранене на ул. „Екзарх Йосиф” № 75