начало » Новини
10.01.2011
ОБЩИНА ВРАЦА НАЗНАЧИ 53 ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ПО ПРОЕКТ НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

От 10 януари 2011г. за срок от 14 месеца Община Враца назначи 53 лични асистенти по проект „Подкрепа за достоен живот”.Съгласно разработени индивидуални планове те ще осъществяват социални услуги на 53 лица с тежка степен на увреждане.От определените потребители  всеки втори е на възраст над 70 години, 14 са деца до 16 годишна възраст; 35 души са от Враца и кварталите на града Бистрец и Кулата, общо 18 души са от селата Баница, Власатица, Върбица, Косталево, Лиляче, Мраморен, Паволче, Тишевица и Чирен.

От 10 януари 2011г. започва втория етап на подбор на кандидати за потребители на социалната услуга “Личен асистент” и на кандидати да работят като лични асистенти. В продължение на две седмици в стая 43 на Община Враца ще се приемат документи на желаещите да бъдат включени в проекта. Кандидатите за потребители, подали завления при първия етап от подбора и некласирали се сред първите 53-ма, автоматично участват и във втория етап на подбор.Това се отнася и за всички кандидати за работа по проекта от първия етап, които са завършили обучение за личен асистент. Сега заявления могат да подават и участниците в проект „Социална услуга за качествен живот-фаза 2”, тъй като по него договорите за предоставяне на социалната услуга “Личен асистент” приключват в края на февруари тази година. След оценка на потребностите от социални услуги назначената със заповед на Кмета комисия ще направи подбор на потребителите и на личните асистенти в рамките на определените за Община Враца  часове месечно обслужване на дейността.

Проект „Подкрепа за достоен живот” на директния бенефициент Агенция за социално подпомагане, осъществяван с партньорството на общините в Република България се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Неговата основна цел е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”.