начало » Новини
10.01.2011
ОБЩИНА ВРАЦА ИНВЕСТИРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Община Враца спечели проект за изграждане на подпорна стена на левия бряг на река Скът в село Оходен. Инициативата е на стойност 159 859 лева. Проектът вече е одобрен и предстои неговата реализация, съобщи кметът д-р Костадин Шахов. В тази посока вече има опит. Буквално преди месеци приключи изграждането на скатов предпазен канал в село Згориград. Кметът поясни, че целта на съоръжението е да отклонява пороите и така да предпазва от наводнение дворовете и къщите на хората от селото особено при обилни валежи и при снеготопене. Каналът е изграден със средства от междуведомствената комисия към МС. За реализацията са изразходвани 152 685 лева.

В Горно Пещене пък е извършен авариен ремонт на мост над река Скът на стойност 10 000 лева.

В квартал Кулата е извършен мащабен ремонт на общежитието, за който са похарчени 46 776 лева.

Средищното училище в село Девене има нова инсталационна система за отопление и котелно помещение. Инвестицията е на стойност 106 000 лева. Обновителни и ремонтни дейности са извършени на отоплителни и климатични инсталации основно на учебни заведения в селата Баница, Паволче и Власатица. Така инвестицията общо е 177 000 лева.