Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
17.01.2011
На 20 януари 2011г. кметът на Община Враца – д-р Костадин Шахов ще вземе участие в семинар на тема „Нови перспективи в деинтитуциализацията и реформата в грижата за децата” в гр. София,

на който ще бъдат дадени практически указания как общините могат да кандидатстват за изпълнение на инвестиционни инфраструктурни проекти за услугите, определени по проекта” Детство за всички”, финансирани от Оперативна програма „Регионално развитие” и Оперативна програма „Развитие на селските райони”. Изпълнението на такива проекти ще гарантира изграждането на нови или преструктурирането на вече съществуващи сгради, в които ще се осигуряват нови видове грижи за деца над 3 години или младежи с увреждания, които сега са настанени в институции.

#
# # # #