Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
18.01.2011
Стартира акция на Инспектората в Община Враца

Инспекторатът към община Враца започна оглед на тревните площи за неправилно паркирани автомобили. Експертите следят стриктно за спазването на чл. 29, ал. 1 от Наредбата за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Враца. При реализация на първия етап специалистите уведомяват собствениците на моторните превозни средства, които са паркирали в тревните площи, че извършват нарушение. Към настоящият момент вече са връчени 100 документа. Най-много са констатираните нарушения в ж.к. „Дъбника”, където за паркиране в зелените площи са предупредени 80 собственици на автомобили. В централната част на града са констатирани 20 случая и собствениците на автомобилите са получили уведомителни писма.

         При констатирано повторно нарушение от Инспектората ще налагат санкции съгласно чл. 53, ал. 2 от Наредбата за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Враца.

 

Община Враца

#
# # # #