Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
18.01.2011
Дирекция Инспекторат осъществява ежедневен контрол в Община Враца

Експертите от Общинския инспекторат осъществяват непрекъснат контрол по спазването на общо девет общински наредби. Нормативните текстове касаят важни за гражданите правила - спазването на обществения ред, изграждането и опазването на зелените площи, управлението на отпадъците, управлението на общинските пътища, пожарната и аварийна безопасност, притежаването и отглеждането на кучета, организацията на търговската дейност, преместваемите съоръжения и рекламната дейност.

         Установяване на нарушенията на наредбите се извършва чрез проверки на място. Те се осъществяват по няколко повода - по сигнал или жалба на граждани, по информация от средствата за масово осведомяване или по искане на контролен орган.

         При констатирани нередности гражданите, представителите на фирми, организации или институции могат да се свържат с експертите на две горещи телефонни линии - 092/66-31-46 и 62-42-12.

Необходимо е обаче подаващият сигнал да се представи на инспектора, който го приема, като посочи адрес и телефон за обратна връзка. Постъпилите сигнали се завеждат в специален регистър и се следи за тяхното изпълнение, а координатите са необходими, за да може след съответните действия по установяване и коригиране на евентуалното нарушение да бъде надлежно и коректно уведомен съответният жалбоподател .

 

Община Враца

#
# # # #