Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
19.01.2011
ОБЩИНАТА ЩЕ НАЛАГА НАКАЗАНИЯ ЗА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ СМЕТИЩА

Инспекторатът и лично зам. кметът инж.Петя Аврамова инициират среща със собствениците на имоти в района на местността "Орешака" в кв. "Медковец " и по пътя Враца –Монтана, които се намират на изходите на града и са превърнати в нерегламентирани сметища.

Според закона стопаните на имотите са задължени да следят за чистотата и да я поддържат. Проблемът на цитираните места обаче е в това, че имотите са със свободен достъп. Именно от това се възползват недобросъвестни хора, които натрупват битовите си отпадъци в имотите. Така идентифицирането на същинските извършители на нарушението и съответно съставяне на актове на тяхно име се оказва трудно. Поради тази причина усилията на всички заинтересовани страни са насочени в търсене на подходяща методика. Обмислят се съвместни ангажименти за  охраняване на имотите и предпазването им от набезите на нарушители, както и разяснителна работа, която ще извършва пълномощника на квартал "Медковец ". 

Съвместно  с експерти от РИОСВ, РВМС, РИОКОЗ, РУП  на МВР- Враца, Инспектората и Отдел "Опазване на околната среда " в община Враца, по жалба на група граждани от няколко улици на кв. "Медковец "бе извършена проверка. Констатирано бе, че в нарушение с общинските наредби  и ветеринарните изисквания на посочените в жалбата улици се отглеждат селскостопански животни драстично надвишаващи допустимия брой.

Съставени бяха  2 констативни протокола с предписания за отстраняване на нарушенията в изпълнение на изискванията на чл. 32 ал.3 от Наредбата за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото  на територията на община Враца. След посочените срокове при последваща проверка и констатирано неизпълнение ще бъдат наложени административни наказания.

Н.Гетова

#
# # # #