Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
20.01.2011
Във връзка с констатирани огнища на болестта ШАП на територията на страната, със Заповед на Кмета на Община Враца д-р Костадин Шахов бе свикана Общинската епизоотична комисия,

която на свое заседание набеляза мерките за недопускане разпространение и поява на заболяването на територията на общината.

Разпоредено е в детските и учебни заведения и всички общински обекти за обществено хранене, социални домове, лечебни заведения и др. категорично да не се допускат доставки на хранителни продукти от възбранените зони.

Собствениците на чифтокопитни животни пък трябва да информират незабавно обслужващия ветеринарен лекар, официалния ветеринарен лекар на община Враца или кмета на населеното място при всяко отклонение в здравословното състояние на отглежданите от тях животни.

При промяна в поведението на възприемчивите към ШАП видове диви животни, служителите от Изпълнителната агенция по горите трябва своевременно да уведомят РВМС – Враца и лично Началник отдел „Закрила на животните” д-р Валентин Лилов на телефони 092/ 66 50 78 или 0888 720 835.

Не се допуска търговията на живи животни в населените места и провеждането на изложби на чифтокопитни на територията на общината.

Забранява се издаването на ветеринарномедицински свидетелства за придвижване на двукопитни животни, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане или изнасяне, след извършване на клиничен преглед.

Забранява се придвижването и транспортирането на територията на страната на двукопитни животни, с изключение на транзитно преминаващите и тези, предназначени за незабавно клане или изнасяне, след извършване на клиничен преглед и надлежно издадени документи.

За решението на епизоотичната комисия населението в община Враца беше уведомено и чрез кметовете на малките населени места лично от д-р Костадин Шахов, който приоритетно огласи мерките в Деня на кмета. По негова покана и инициатива главният инспектор от РВМС д-р Милчо Костурков подробно запозна присъстващите с основните симптоми на заболяването и необходимите мерки за предотвратяване възникването и разпространението на болестта на територията на община Враца.

Шапът е най-силно заразната болест по чифтокопитните животни, която се разпространява бързо и неконтролируемо. Характеризира се с треска и образуване на специфични везикули (блистери) и афти основно по устната кухина и копитата. Заболяването се причинява от вирус. При фермерни условия, възприемчивите животински видове са говеда,овце, кози, свине и елени.

Вирусът е устойчив и може да оцелее до 50 дни във вода, до 74 дни на пасища при 8–18 градуса и висока относителна влажност. Живее от 26 до 200 дни в почвата в зависимост от климатичните условия, 35 дни по дървени и метални повърхности, контаминирани с инфектиран серум, кръв или тъкани и много повече – до 398 дни по дървени повърхности, контаминирани с мазнини. Вирусът оцелява и в органична тор – в изсушена до 14 дни, във влажна или прясна тор до 8 дни, а в течна повече — до 34–42 дни при температура в широкия диапазон от 12 до 22 градуса.

Клинични признаци са типични. Съмнение за шап трябва да възниква при всяка поява на везикули и афти при чифтокопитните животни като насочваща за диагнозата е комбинацията от няколко признака - остра куцота при няколко животни, саливация, везикули по устата, копитата и папилата на млечната жлеза, треска и значителен спад в млеконадоя при млекодайните крави.

#
# # # #