Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
20.01.2011
Община Враца осигурява над 200 работни места по оперативна програма

Община Враца осигурява над 200 работни места по оперативна програма

Ръководството на Община Враца и звено „Временна заетост” чрез Оперативна програма „Регионално развитие” подаде заявка за извършване на преквалификация на безработни лица, съвместно с „Бюро по труда” –Враца. След завършването на обучението, хората ще бъдат назначени на работа за срок от 1 година с трудов договор. В заявката на община Враца са предвидени общо 220 работни места.
До момента в професията пътен строител вече са обучени 23-ма души, които са били трайно безработни от населените места на територията на Община Враца.
Към момента се обучават още 16 в направление техник-еколог, от които 10 са от град Враца.
Предстои обучение на още 30 лица в направление техник – еколог, което ще започне в началото на м. Февруари. 20 от тях са жители на селата от общината, а 10 са от Враца.
За хората от малките населени места е осигурен превоз за периода на обучение. Те няма да плащат билети за транспорт. Разходът се поема от Община Враца, а средствата ще бъдат възстановени, когато пристигне траншът за покриване на транспортните разходи по програмата. Това бе изрично договорено между кмета д-р Костадин Шахов и управителят на фирма „Автобусни превози” – Враца Георги Яков. Д-р Шахов предприе инициативата, за да облекчи хората, тъй като при предходния курс част от тях изпитвали сериозни затруднения с осигуряването на парите за път от собствения си бюджет.
Настоящият обучителен курс ще бъде с дневна продължителност в рамките на 8 часа. Ще се провежда в Търговско – промишлена палата – Враца и в Центъра за професионално обучение към Дом на науката и техниката – Враца.
Предстои утвърждаване на заявка за 153 работни места, които ще бъдат за град Враца и населените места към общината, на длъжности озеленители, пътни строители и поддръжка на сгради.Като цяло за оперативната програма Община Враца е заявила 222 работни места. Издръжката за фонд работна заплата е 70 000лв. Община Враца ще осигури работните заплати за първия месец, за да бъдат спокойни и уверени хората, че ще ги получат навреме дори при евентуално закъснение на финансовия транш. След това тези средства също ще бъдат възстановени от Агенцията по заетостта.
В края на пролетта предстои да стартира и регионална програма с 8-часова дневна заетост за 40 безработни от град Враца.
За населените места на територията на Община Враца по НП „ОСПОЗ” да бъде осигурен труд на 62-ма души на 6 часов работен ден. Те ще бъдат наети за дейности по инфраструктурата на съответните селища.
Кметовете на всички населени места от Община Враца бяха подробно информирани за възможностите от Ръководител звено „Временна заетост” в Община Враца Васко Василев. В провелия се в заседателна зала „Ден на кмета” той отговори на всички въпроси по темата и даде точни разяснения.

Община Враца

#
# # # #