начало » Новини
26.01.2011
Работна среща с директорите на училищата на територията на община Враца

Работна среща с директорите на училищата на територията на община Враца

В изпълнение на § 53, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., Община Враца като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити проведе работна среща с директорите на училищата на територията на община Враца за обсъждане на формулата за разпределение на бюджета на училищата по единни разходни стандарти за 2011г. На срещата беше отчетено, че изработената формула е била работеща за 2010г. и е отчела спецификата на всяко едно училище. На срещата не постъпиха нови предложения за промяна във вида й.
Основните компоненти на формулата са : единния разходен стандарт и брой на учениците, а допълнителни компоненти са обективни – географски, демографски и инфраструктурни показатели, определящи различията в разходите за един ученик.

В изработената формула е взето под внимание и броя на учениците в различните степени на образование, броя на учениците в полуинтернатни групи, наличие на логопедичен кабинет и транспорт.

Изготвя се предложение до кмета на Община Враца, който съгласно Закона за държавния бюджет на Република България следва до 28 февруари да утвърди формулата.
След утвърждаване на формулата, заповедта на кмета и разпределението на средствата по формулата ще бъдат качени на сайта на Община Враца.