начало » Новини
26.01.2011
Намалена бе данъчната ставка за такса за твърди битови отпадъци за 2011 г.

На проведеното вчера заседание на Общински съвет-Враца по предложение на общинска администрация  беше намалена данъчната ставка за такса за твърди битови отпадъци за 2011г. със 0.5‰ за физически и юридически лица, т.е. от 9‰ за юридически лица става 8.5‰, а за физически лица – от 3‰ на 2,5‰.
Приеха се и облекчения за имоти – публична държавна собственост, предоставени за управление и стопанисване на училища, както и за незастроени поземлени имоти в строителните граници на населените места.
Запазва се основата за облагане с твърди битови отпадъци на нежилищни имоти на юридически лица – т.е. отчетната стойност.

Надя Гетова