начало » Новини
04.02.2011
Община Враца внесе днес проект в Министерство на труда и социалната политика по ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" 2011 за одобрение Обект:

Преустройство и пристройка към съществуваща сграда с обществено обслужващо предназначение с.Згориград, община Враца,  УПИ ХХІІІ, кв.28.

 В сградата, която е предвидена за ремонт, съгласно изготвения инвестиционен проект ще бъдат обособени няколко помещения - за Младежки клуб с интернет зала, Клуб на пенсионера, котелно, зъболекарски кабинет, чакалня и съответните обслужващи помещения - коридори и санитарни възли. Ще бъде изградена и пристройка, в която ще бъдат разположени лекарския кабинет, помощни помещения към лекарски и зъболекарски кабинет, два офиса за кметската управа със съответните обслужващи помещения. Обособени са самостоятелни входове за офис помещенията за кметството, лекарски и зъболекарски кабинети, младежки клуб с интернет зала, клуб на пенсионера и котелно помещение. В сградата са предвидени за изпълнение СМР по части Архитектурна, Конструктивна, Електро, ВиК, ОВК и Вертикална планировка. Застроената площ на съществуващата сграда е 200 м², а на пристройката – 98,5 м².

Ремонтни дейности, които се предвижда да бъдат извършени са свързани с вътрешно преустройство на съществуваща сграда, ремонт на покрива, подмяна на дограма и врати, електро и ВиК - инсталацията. Изцяло ще бъде подменена и подовата настилка и ще бъде направена външна изолация. Предвидена е рампа за хора с увреждания. Ще бъде изградена самостоятелна вътрешна отоплителна инсталация. В довършителните работи са включени вертикална планировка и полагане на външни настилки.

Общият бюджет на проекта е в размер на 299 374 лв.

Общината ще съфинансира дейностите в проектното предложение със средства в размер на 185 061 лв. с ДДС на база Решение №  874  по Протокол  № 67 от 25.01.2011 г., с които Общински съвет-Враца е дал съгласие за кандидатстване.

 

Община Враца