начало » Новини
09.02.2011
на 22 02 2011 г. /вторник/ от 9.00 ч. в салона на Община Враца ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Враца

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 22 02 2011 г. /вторник/ от 9.00 ч. в салона на Община Враца ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Враца при следния проектно дневен ред::

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Питания.

2.Изменение в  Решение  № 867 по Протокол № 67/25.01.2011 г. на Общински съвет – Враца.

                                                                                              Докладва: Мария Петрова

                                                                                              Общински съветник

3.Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, в Община Враца през 2011г.

                                                                                  Докладва: д-р Костадин Шахов

                                                                                              Кмет на Община Враца

4.Отчет за състоянието на общинския дълг за 2010г.

                                                                                  Докладва: д-р Костадин Шахов

                                                                                              Кмет на Община Враца

5.Утвърждаване бюджетни сметки на Общински предприятия.

                                                                                  Докладва: д-р Костадин Шахов

                                                                                              Кмет на Община Враца

6.Приемане на отчета на бюджета на Община Враца за 2010 година.

                                                                                  Докладва: д-р Костадин Шахов

                                                                                              Кмет на Община Враца

 

7.Приемане на бюджета на Община Враца за 2011 година.

                                                                                  Докладва: д-р Костадин Шахов

                                                                                              Кмет на Община Враца

8.Разни.

 

 

 

Пълния текст на докладните записки може да намерите на официалния сайт на Община Враца в секция „Общински съвет”. <Предстоящо заседание 22.02.2011 >