начало » Новини
18.02.2011
Разширяване на предлаганите социални услуги за гражданите са приоритет в бюджета за 2011 година на Община Враца

Разширяване на предлаганите социални услуги за гражданите са приоритет в бюджета за 2011 година на Община Враца

Те са предимно в сферата на диетичното хранене, домашния патронаж, помощи за новородени,   преференции за тролейбусния транспорт за възрастните хора и инвалидите са само част от дейностите, каза кметът д-р Костадин Шахов по време на общественото обсъждане на проекто-бюджета. Предвидени се средства за осигуряване издръжката на целодневните детски градини,обединени детски заведения ,детски ясли,Център за работа с деца и младежки дом.

Разчетени са средства и за развитие и оптимизация на създадените през 2010 година общински предприятия.

Предвидено е  още благоустрояване на улици и пътища, разширяване мрежата на уличното осветление, изграждане на приют за кучета. Д-р Шахов допълни, че при изготвянето на проекта са прецизирани всички заложени разходи и очакваните приходи са представени реалистично. Над 44 милиона лв. са заложени в приходната и разходната част на бюджета за тази година. От тях близо 55% ще са приходите от държавата, а останалите 45 на 100 ще бъдат осигурени от общински дейности. Най-големи постъпления се очакват от събирането на общински такси – над 4 милиона и половина лв. От имуществени данъци е предвидено да постъпят над 3 милиона. Още над 2 милиона и половина Община Враца трябва да получи от продажба на имущество. В разходната част на проекто-бюджета за държавни дейности са предвидени близо 25 млн.лв., а за общински 19 и половина. Най-голям процент от разходите за общински дейности – близо 36 % са заложени за изпълнение на капиталовата програма на общината. За жилищно строителство, благоустройство и комунални дейности и опазване на общинската собственост са заделени близо 24 на 100. 

Строителство, екология и транспорт са основните акценти в капиталовата програма на Община Враца за 2011 година. Важните обекти са строителството на допълнителната клетка на депото за твърди битови отпадъци и сепарираща инсталация и изграждането на приют за кучета. По този начин ще се решат два съществено важни проблема на града. Предстои и подобряване на транспортната инфраструктура. Според зам.кмета по строителство инж. Петя Аврамова в Републиканския бюджет вече са заделени близо 4  милиона и половина лв. за новата клетка и инсталацията. Останалите средства ще бъдат дадени като дофинансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Строителството на приюта за бездомни кучета ще струва 399 000 лв. Капацитетът му е за 55 животни. За обновяване на транспортната инфраструктура са заделени над 500 хиляди лв. За основен ремонт на улиците в селата са предвидени над 221 хиляди, а за общинските пътища – над 223 хиляди лв. Предстои разширяване на мрежата на уличното осветление. За 3 улици, 1 булевард и двата жилищни комплекса  „Дъбника” и „Сениче” ще бъдат изразходвани близо 250 хиляди лева.   Предстои довършване и на храма „Свети мина” в ж.к. „Дъбника”. В музея ще бъде ремонтиран покрива и фондохранилищата ще бъдат климатизирани. Ще се ремонтира и ритуалната зала в Двореца на културата, а в част от селата ще бъдат извършени строителни дейности в здравните служби и сградите на кметствата.