начало » Новини
23.02.2011
НОВИ 42 ДУШИ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА ЩЕ СА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА “ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

ПО ПРОЕКТ НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

 

         Съгласно рамково споразумение, сключено между Агенция за социално подпомагане и Община Враца от 10 март нови 42 хора с трайни увреждания ще получават в рамките на една година социалната услуга “Личен асистент”. Oценените 135 кандидат-потребители от втория етап се класират заедно с  252  души кандидат-потребители от първия етап. Критериите за класиране от 1 до 387 са социална оценка на потребностите, степен на неподвижност и тежест на увреждането, степен на оказвана помощ от близките, наличие на безработни в семейството на кандидат - потребителя, доход на кандидатите за потребители. Сред новите ползватели  на социалната услуга “Личен асистент” има представители на всички възрасти,  като на втория етап на подбор най-много (31%) са младите хора на възраст между 19 и 35 години, а всеки пети е на над 70 години. Най-възрастният потребител е на 98 години, а най-малкият е 4; 26 души са от Враца, общо 16 души са от селата Баница, Върбица, Горно Пещене, Девене, Згориград, Оходен, Челопек и Чирен. Извън първата и втората класация останаха 345 нуждаещи се, като 70% от тях имат потребност от поне 6 часа дневно обслужване, но такива са възможностите на проекта. Първите 42-ма, които ще имат личен асистент са лица с тежка степен на увреждане, които нямат близки; лица, които освен с тежка степен на   увреждания са и с най-ниски доходи и имат безработен в семейството. Отчитайки значимостта на проблема и необходимостта от разширяване обхвата на социалните услуги, Агенцията за социално подпомагане включва в обучение не само тези, на които им предстои назначение, а всички одобрени от общинската комисия за оценка и подбор кандидати за лични асистенти. Така всяка община ще разполага с подготвени хора, които имат потенциал и нагласа да предоставят социални услуги в домашна среда и ще ги търси за включване в бъдещи програми.

   Проект „Подкрепа за достоен живот” на директния бенефициент Агенция за социално подпомагане, осъществяван с партньорството на общините в Република България се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007–2013г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Неговата основна цел е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”.