Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
11.03.2011
Инспекторатът към Община Враца предприе поредни мерки по изпълнение на общинските наредби

Продължават мероприятията на Инспектората към Община Враца по контрола върху изпълнението на общинските наредби. Съвместно с ОД На МВР са установени адресните и личните данни на собствениците на 158 автомобили, които при предходна проверка беше установено, че са паркирани неправомерно върху тревните площи. С последвала нова проверка е установено, че собствениците на  31 автомобили не са изпълнили  направените предписания. Изпратени са им констативни протоколи.

           На явилите  се 12 лица е наложена глоба чрез квитанция  в размер на 10 лева. С неизяснена собственост в резултат на продажба на автомобила на второ или трето лице  са 3/ три/ случая, които се проследяват.

           На не явилите   се лица  ще бъдат извършени последващи проверки и при констатирано трайно нарушаване на наредбите, ще бъде потърсена административно-наказателна отговорност. Такава  ще бъде потърсена и от двама явили се, но отказали да платят глобата, категорична е директорът на Инспектората Венка Велчева.

           Поставени са 9/девет/ стикера-предписание  за преместване  на излезли от употреба моторни превозни средства . Три от колите са премахнати доброволно от собствениците. Срокът за изпълнение съгласно чл. 23/3/ от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците  на територията на Община Враца  е едномесечен. При неизпълнение на предписанията се издава заповед за принудително преместване, като разходите за разкомплектоване са за сметка на собственика. На собствениците се съставят и актове за установяване на  административно нарушение  и се    налага глоба  от 150 до 500 лева  за  физическо лице, както и имуществена санкция в размер от 700 до 2000 лева за юридическо лице или  едноличен търговец които не предават излезли от употреба автомобилни гуми  на определените събирателни пунктове  и не предават излезли от употреба моторни превозни средства на площадки за временно  съхраняване или в центрове за разкомплектоване или не ги съхраняват на имот тяхна собственост.

            Глобени с квитанция от 10 лева за неправомерно  поставяне на  рекламни съобщения върху непредвидени за това места са глобени още 3/три/лица. Други доброволно са  свалили  рекламните афиши и са ги поставили на обявените от Общината табла.

         Извършени са своевременни проверки на търговци на мартеници и цветя и за периода са издадени съответните квитанции и фишове  на онези, които без правно основание упражняваха търговска дейност.   Събрани  и отчетени суми като глоби  от търговците  са в размер на  320 лв.

Съставен е и един акт за административно нарушение за търговия  с гъби без разрешително. С издадено наказателно постановление  е наложена санкция в размер на 40.00 лева.

#
# # # #