начало » Новини
14.03.2011
„Няма да позволим Враца да бъде разделена от втора Берлинска стена на северна и южна част.

Ще използваме всички позволени законово мерки, за да бъде променен проектът за преминаването на високоскоростната ж.п. магистрала през града.”, заяви пред журналисти кметът д-р Костадин Шахов. Заедно с главният архитект Данаил Дилков той представи писмото, което местната администрация ще внесе в Министерство на транспорта. Вариантите, които ще бъдат предложени на министър Александър Цветков са два. При първият е предвидено трасето да преминава подземно в участъка, който се намира в близост до жилищни сгради или в краен случай да бъде изградена траншея с частично вкопаване на определена дълбочина. Вторият вариант е ж.п. линията да заобикаля Враца подобно на околовръстния път, който предстои да бъде доизграден. Такова изнасяне извън населените места е предвидено почти навсякъде по ж.п. трасето, уточни д-р Шахов. Единствените градове, през които линията ще преминава са Враца и Криводол. За тях е заложено изграждането на 4 метрови предпазни стени, което ще затрудни преминаването, както на пешеходците, така и на автомобилите. Конкретно в проекта за Враца са предвидени само два пешеходне надлеза, уточни арх. Дилков. Единият ще е в района на ж.к. „Сениче”, а другият при сега съществуващия надлез. Всеки един от тях трябва да преминава над контактната мрежа и да е с височина най-малко 7 м. Това според главният архитект означава, че хората за да преминат от едната в другата част на града трябва постоянно да се качват и слизат на тази височина. Това ще затрудни изключително живеещите в комплексите „Дъбника”, „Сениче”, „Калоян” и кв.72. Като пример за добра организация на преминаващото ж.п. трасе Данаил Дилков посочи района на Брусарци. Там за да се свърже населеното място с гробищния парк линията ще бъде повдигната на 30 метрова естакада с дължина 1700 м.   

 

Аварийно изкърпване на най-дълбоките и опасни дупки започна във Враца. Прироритетно ще бъдат ремонтирани тези участъци, които са най-засегнати след края на зимата, каза кметът д-р Костадин Шахов. Ще се използват около 5 тона студена асфалтова смес, с която в момента община Враца разполага. Обикновено запълнените по тази технология дупки издържат до месец или два, допълни градоначалникът. Той уточни, че този период е достатъчен, тъй като цялостен ремонт на улиците в града ще се  извършва след трайното затопляне на времето. Тогава ще започнат работа и асфалтовите бази в региона. За текущи ремонти в бюджета на Община Враца за тази година са заделени около 380 хил.лв. Общо за реконструкции на пътните на стилки в селата, по четвъртокласната пътна мрежа и вграда ще бъдат вложени около 1 млн.лв., допълни още д-р Шахов. Според направените разчети ремонтите ще струват толкова, колкото гражданите внасят като данък за своите автомобили. Все още не е стартирала процедурата за избор на фирма, която ще ремонтира пътищата в община Враца през тази година. Аварийните ремонти, които течат в момента се извършват от монтанското дружество, което беше избрано през 2010-та и чиито договор все още не е изтекъл.

 

Одобрен е проектът на община Враца по проект „Красива България”. Само 19 са обектите в цялата срана, които ще бъдат реконструирани по програмата на Министерство на труда и социалната политика, уточни кметът д-р Костадин Шахов. Средствата тази година са по-малко, което е наложило много от разработките да бъдат отхвърлени. За нашата община по проект „Красива България” ще бъде разширена, ремонтирана и доизградена обществена сграда в село Згориград. Общата стойност на проекта е 285 061 лв. От тях 99 999 лв. ще бъде съфинансирането от страна на социалното министерство. Останалата сума от 185 062 лв. ще бъде осигурена от община Враца, допълни още д-р Шахов. Съгласно направените разчети за строително – ремонтните дейности ще бъдат вложени 256 555 лв. Съгласно изискванията на проект „Красива България” трябва да бъдат обучени и наети безработни лица. За тази дейност са заделени 14 253 лв. Толкова ще струва и организацията и управлението по изпълнението на проекта, уточни още градоначалникът. Община Враца е получила вече проектодоговора, който се съгласува с проектантския отдел. Предстои подписването му, след което ще стартират и и процедурите по избор на изпълненител на проекта.

 

Проект на община Враца, касаещ оставането на деца в риск в семейна среда е най-добрата разработка, представена по Проект за Социално включване на Министерство на труда и социалната политика. След като внесеният предварителен формуляр е получил най-високата оценка, Община Враца е поканена до 20 април да представи цялостната документация, каза кметът д-р Костадин Шахов. Той уточни, че Проект „СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” цели да се предоставят услуги в подкрепа на семейства за отглеждането на деца в риск, така че да не се стигне до извеждането им в социални институции. Общата стойност на разработката е 1 200 000 лв. О тях за строително-ремонтни дейности ще бъдат използвани 459 084 лв., а за оборудване 55 хил.лв. С тези средства ще бъде направен ремонт и ще бъде обзаведен втория етаж на бившето училище „П. Р. Славейков”, където ще се помещава специализирания център, уточни още д-р Шахов. Останалата сума в размер на 685 916 лв. ще бъде използвана за дейностите по предоставяне на социалните услуги. В центъра ще се предоставят консултации и психологична подкрепа от специалисти. Ще се създадат кабинети за здравна консултация, центровете за ранна интервенция на уврежданията и т.н.

Определени са терените, върху които ще бъдат изградени центрове за настаняване от семеен тип на деца в община Враца. Общо 3 центъра и едно защитено жилище ще функционират в града. Отхвърлено е предложението за изграждането на четвърти център, уточни кметът д-р Костадин Шахов. Той посочи точните места, на които ще бъдат изградени новите социални инситуции. Първата от тях ще бъде построена в двора на центъра за общесвена подкрепа, в близост до Езиковата гимназия. Вторият център ще бъде изграден върху терен общинска собственост под блокове „Калоян”. Третият ще е в двора на закритото училище „Давид Тодоров”. Предстои Общинсият съвет да резгледа и одобри предложените терени. Предвидено е защитеното жилище да се помещава на втория етаж на детска ясла №7. Въпреки, че местния парламент гласува тя да не бъде закрита, затварянето й е неизбежно, категоричен е градоначалникът. В нея сега се обучават 16 деца, от които 15 ще бъдат изведени в детски градини, поради навършване на 3 годишна възраст. Първият етаж на сградата на детската ясла няма да бъде продаван или отдаван под наем. Той ще се използва за предоставяне на социални услуги, каза още д-р Шахов.