начало » Новини
17.03.2011
Общо 17 жалби и сигнали са подадени в Инспектората само за Деня на потребителя

Община Враца –дирекция "Инспекторат " организира  потребителска приемна за гражданите по повод Световния ден на потребителите. Инициативата беше под мотото "Запознай се с правата си ! Възползвай се от правата си !

Акцентът беше поставен  върху няколко съществено важни за хората моменти – основно да познават и отстояват потребителските си права. Експертите от Инспектората потърсиха подробна информация от посетителите за конкретни казуси. Тя ще бъде основа за обсъждане  на нерешените  потребителски  проблеми, за идентифициране на източника за тяхното генериране и да се намерят подходящите мерки за бързо решаване на поставените проблеми. В тази връзка са раздадени   материали  за запознаване на посетителите с  правата им на потребители , с хода на процедурата по подаване на  жалби, сигнали,  предложения , образци и необходимите документи.

За първо тримесечие в Инспектората са постъпили 64 писмени жалби – 13 срещу мобилни оператори, 17 срещу ЧЕЗ  и Топлофикация, 16 за рекламации на стоки в хранителни магазини, 12 за рекламации на стоки с промишлен характер и 6 за рекламации на интернет услуги. Съставени са 40 броя констативни протоколи. Постъпили са и 29 устни сигнали. Основно  хората изказваха недоволство от мобилните оператори. Основните проблеми са свързани с договаряне  от разстояние  между потребител и търговец, закъснения при издаване  на фактури, кредитни лимити.

 „Силно се надяваме, че ще бъдат направени необходимите законови  промени  и  ще се въведе изискване, регламентирано с директива 136 от 2009 година на Европейския съюз  за автоматично преминаване на срочните договори в безсрочност с възможност  в едномесечно предизвестие  той да бъде прекратен, което би било в интерес на потребителя.”, заяви Венка Велчева Директор Дирекция „Инспекторат” в Община Враца.

В деня на потребителя постъпиха  общо 11 жалби  и 6 сигнали подадени по телефона . Основно жалбите  и сигналите касаят  некоректно отношение на мобилните оператори  и  рекламации на стоки .