начало » Новини
23.03.2011
Ръководството на Община Враца се срещна с представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура”

Ръководството на Община Враца се срещна с представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура”

Днес Ръководството на Община Враца се срещна с представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура”.
На срещата присъстваха г-н Красимир Крачунов - Зам.-генерален директор на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура”; г-н Насим Примо – ръководител на проект ”Модернизация на железопътна линия Видин-София” от страна на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура”; г-н Валентин Михайловски – проектант на проекта и представители на Съюза на архитектите във град Враца.
Тази среща се проведе след подаденото възражение от Кмета на Общината д-р Шахов относно доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение  "Модернизация на железопътна линия Видин-Враца"
На нея трябваше да се уточни дали е възможно да се преработи проектът  ”Модернизация на железопътна линия Видин-Враца" в частта преминаваща през урбанизираната територия на град Враца като се предвиди подземно преминаване по съществуващото трасе със съответните наземни пресичания, като промените които предлага Община Враца да гарантират съвременно изграждане на железопътна инфраструктура, съобразена със сигурността на хората и нормативните изисквания.
По време  на срещата не се стигна до решение което да удовлетворява и двете  страни.
По предложение на г-н Крачунов беше предоставен на ръководството на Община Враца  идейния проект ”Модернизация на железопътна линия Видин-София”  преминаващ през урбанизираната територия на град Враца,  за  да бъде разгледан на експертно ниво  и да се търси  алтернатива удовлетворяваща и двете страни.