начало » Новини
28.03.2011
Проведе се първото заседание на Комисията за провеждане на публичен подбор за избор на управител на „ДКЦ-1” ЕООД –Враца

Проведе се първото заседание на Комисията за провеждане на публичен подбор за избор на управител на „ДКЦ-1” ЕООД –Враца

Днес се проведе първото заседание на Комисията за провеждане на публичен подбор за избор на управител на „ДКЦ-1”ЕООД –Враца, избрана с Решение № 889/ 10.02.2011 година по Протокол № 68 на Общински съвет-Враца.
Работата на Комисията започна с проверка на съответствие на подадените документи с изискванията определени с Решението на Общинският съвет за провеждане на конкурса.


Всички кандидати бяха допуснати до следващия етап на конкурса.
Комисията продължи работата си с оценка на предоставените програми за развитите на дружеството.
На 29.03.2011 година от 13,30 часа ще се проведе събеседване с допуснатите до този етап кандидати.

Лицата подали документи за участие в конкурса са:
1. д-р Крум Кирилов Крумов;
2. Адриан Руменов Тодоров;
3. Мария Петрова Гуркова