начало » Новини
29.03.2011
Проведе се второто заседание на Комисията за провеждане на публичен подбор за избор на управител на „ДКЦ-1” ЕООД–Враца

Проведе се второто заседание на Комисията за провеждане на публичен подбор за избор на управител на „ДКЦ-1” ЕООД–Враца

Днес се проведе второто заседание на Комисията за провеждане на публичен подбор за избор на управител на „ДКЦ-1”ЕООД –Враца, избрана с Решение № 889/ 10.02.2011 година по Протокол № 68 на Общински съвет-Враца.
До втория етап на конкурса бяха допуснати следните кандидати:
1. д-р Крум Кирилов Крумов;
2. Адриан Руменов Тодоров;
Протокола и решението на Комисията за провеждане на публичен подбор за избор на управител на „ДКЦ-1”ЕООД –Враца ще бъде предоставен за утвърждаване от Общински съвет – Враца съгласно изискванията на Наредба №9 за условията и реда за провеждане на конкурса за възлагане и управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения.