начало » Новини
04.04.2011
Община Враца участва на Четвъртата национална научно - практическа конференция „Водим бъдещето за ръка” в гр. Стара Загора

Община Враца участва на Четвъртата национална научно - практическа конференция „Водим бъдещето за ръка” в гр. Стара Загора

От 31 март до 2 април 2011 год. в гр. Стара Загора се проведе ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА”. Тя има за цел да отговори на съвременните предизвикателства пред българското предучилищно възпитание, чрез съхраняване и обогатяване на традицията, както и чрез популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на работещите учители в детските заведения. Конференцията бе открита от Министъра на МОМН проф. д-р Сергей Игнатов.         
На дискусия по въпроси от областта на предучилищното образование, включени в „Концепцията за основните принципи и иновативни моменти в проекта на нов закон за предучилищното и училищното образование” със  Заместник-министър М. Дамянова бяха обсъдени основни моменти и предстоящи задачи пред предучилищното образование.
Община Враца се представи с два доклада:
- В направление „Изграждане на позитивна подкрепяща среда” – автори Елена Кирилова - директор и Йорданка Тодорова - главен учител от ОДЗ „Единство Творчество Красота” гр.Враца
- В направление „Квалификация на педагогическите кадри” – автори Иванина Николова - учител и Веселка Василева - старши учител от ЦДГ „Европейчета” гр.Враца
Вторият доклад бе удостоен с Грамота от Министерството на образованието, младежта и науката.