начало » Новини
05.04.2011
Стартира изграждането на допълнителната клетка на депото за твърди битови отпадъци

Стартира изграждането на допълнителната клетка на депото за твърди битови отпадъци

На събитието присъстваха г-жа Галина Симеонова – изпълнителен директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ, областния управител на Област Враца – г-жа Пепа Владимирова , кметът на Община Мездра – г-н Иван Аспарухов и народни представители.
Срокът за изпълнение е 145 календарни дни, каза кметът д-р Костадин Шахов. Стойността на проекта е 2 милиона 329 хиляди 746 лева и 36 стотинки без ДДС с възможност за възлагане на непредвидени видове работи до 15 % върху тази сума. Основната цел на инициативата е да се осигури екологосъобразна среда за населението на общините Враца и Мездра, като се намали рискът за здравето на хората. Това ще стане чрез обезвреждане и съхранение на битови отпадъци, генерирани от двете общини. В словото си по повод първата копка на разширението д-р Шахов благодари на всички, които са били съпричастни и най-вече на всички, които са били съпричастни на идеята и най-вече на директора на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерство на околната среда и водите за оказаната експертна помощ. Проектът е включен в националната стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Република България и оперативния план за изпълнение за периода 2006 – 2015 г. Този проект е в съответствие с приоритетите, заложени и  в Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците, подчерта д-р Шахов. Сред тях са мерките за разширяване на капацитета в съответствие с Европейската директива, както и трайно да се установи система за събиране и управление на отпадъци в региона. Това означава те да се разделят и рециклират. Кметът подчерта, че Община Враца е с действаща система на разделно събиране на отпадъците в съответствие със съвременните европейски практики. Регионалното депо за твърдо – битови отпадъци е новоизградено, контролирано, охранявано и на него се извършва екологосъобразно депониране на битови отпадъци, категоричен бе той. То е изградено върху площ от 125 дка. От началото на месец април 2003 г. се приемат и битовите отпадъци на Мездра.