начало » Новини
05.04.2011
Община Враца открива озеленителна кампания „Пролет 2011 г.”

До участие да бъдат допуснати училища, детски заведения и домсъвети, регистрирани по Закона за етажната собственост и физически лица.
Кандидатите е необходимо да попълнят формуляр в Информационния център на Община Враца, като задължително посочат телефон за контакт и лице, което ще е отговорно за  последващото стопанисване и поддръжка на изградените зелени площи и насаждения.
Заявленията се приемат до 13.04 (сряда), а посадъчния материал ще се раздава в четвъртък и петък (07-08.04 и 14-15.04).
Посадъчния материал може да се получи в разсадника на „БКС- Враца” ЕООД, посока Криводол, след представяне на издадена служебна бележка, в някой от горепосочените дни.
Допълнителна информация може да се получи на тел. 092/624581, вътр. 257, отдел „Опазване на околната среда”

Дендрологичен състав