Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
13.04.2011
Продължават проверките за излезли от употреба МПС

В изпълнение на чл. 23 от Наредбата за  поддържане  и опазване  на чистотата и управление  на отпадъците на територията на община Враца   Кметът възложи  проверки на Инспектората  за установяване   на  съхранявани  неправомерно излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, и автомобилни гуми.
Инспектори  поставиха стикер-предписание за преместване на  24 броя  МПС, които  в едномесечен срок  следваше да бъдат преместени на регламентираните в наредбата места.
В обявения  в  предписанията  срок  бяха премахнати 17 броя МПС , на 6 броя тече  законовия срок.
На  собствениците  на ИУМПС , не  изпълнили предписанието ,въз основа на констативен протокол за техническото състояние  на МПС кметът ще издаде заповед за принудително преместване  на площадка за временно съхраняване или в центъра за разкомплектоване. Разходите са   за сметка на собствениците на ИУМПС.
Инспекторите ще съставят актове за установено  административно нарушение по  нормативните текстове, които са нарушени. Санкциите са в размер на от 150 до 500 лева за физически лица и имуществена санкция в размер  от 700 до 2000 лв за юридически лица или еднолични търговци.
Дейностите по събиране, съхраняване, разкомплектоване  преработване и/или обезвреждане  на изоставени и излезли от употреба моторни превозни  са в подкрепа на инициативата да направим града ни по- красив и по-привлекателен за живеене.
Проверките продължават.

#
# # # #