Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
18.04.2011
В ОБЩИНА ВРАЦА ВЕЧЕ СА СПЕЧЕЛЕНИ И СТАРТИРАТ 7 НОВИ ПРОЕКТА

Община Враца спечели 4 проекта от подадени 974 и одобрени едва 73 от цялата страна в конкурса  на тема „Обичам природата - и аз участвам”. Кметът д-р Костадин Шахов вече е получил протокола от Комисията за оценки на проекти, разработени от общини, кметства, НПО и училища в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда „ и обявения от Министерство на околната среда и водите  и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда конкурс.
    Първият спечелен проект под надслова „Обичам природата - и аз участвам”    е насочен към интервенции на територията на кв.Младост и обхваща 3 439 жители на жилищния комплекс, чийто етнически и социален състав се отличава с широко многообразие. При изпълнението на проекта ще бъдат почистени 33 дка. Това са зелени площи, междублокови пространства, места за отдих. Ще бъде възстановена и централната зона за отдих в жк.”Младост”, която обхваща 5,5 дка. Ще бъдат обновени зелените площи с прилежащите им архитектурни елементи. Предвидена е сума в общ размер 8 415,60 лева, които ще бъдат инвестирани в залесяване, зацветяване и обзавеждане с градински перголи и кошчета за отпадъци.
    Намеренията на Община Враца реализирайки този проект са свързани с изграждане и възстановяване на зоните за обществен отдих и прилежащите им архитектурни елементи на градско обзавеждане чрез изпълнение на различни дейности като ръчно почистване на зелени площи и междублокови пространства, залесяване и зацветяване на централната зона за отдих и др.
    Главната цел на проекта е разработване и утвърждаване на социални практики в грижата за опазване, възстановяне и обогатяване на околната среда.
     Общата стойност на проекта е в размер на 9 999,60 лв. с ДДС.
Вторият проект касае кметството на с Оходен, където предстои почистване и залесяване на замърсени площи и създаване на зона за отдих с обособена детска площадка.
Проекта цели почистване на 12 дка. Част от терена ще бъде залесен с широколистни фиданки. Това са местата, които са най-замърсени и най-неподдържани. За 4 дка от тях е предвидено да бъдат изчистени машинно, а събраните отпадъци ще бъдат извозени на регламентираните за това сметища. Ръчно ще бъдат почистени други 3 дка, като там ще се наложи и ръчно изрязване и отстраняване на израстлите трънливи храсти. По поречието на реката, преминаваща в края на селото е предвиден за почистване терен с площ 5 дка, която също се налага да се чисти на ръка. Той обаче е от съществена важност, тъй като през него минава пътя за продължаващите археологически разкопки с национално значение. При наличие на финансиране се предвижда на мястото на разкопките да бъде обособена археологическа атракция с възстановки на обстановката от праисторическите времена. Проектът цели още създаване на зона за отдих  с обособена детска площадка в парцел общинска собственост. В зоната за отдих ще бъде разположена беседка с бетонен под, оборудвана с маса и пейки. Ще се поставят допълнителни пейки и малки кошчета за отпадъци. На територията на терена в момента съществува детска люлка и детска пързалка, които ще бъдат рехабилитирани. Зоната за отдих и детската площадка ще бъдат оградени с телена мрежа и ще се постави врата, която ще предотврати достъпа на селскостопански животни. За да стане още по-уютно и приятно теренът ще бъде допълнително озеленен. През пролетно – летния сезон ще се засаждат цветя в обособените за това кашпи. Това ще бъде полезна за хората от Оходен, тъй като селото сега няма обособен център и място за събиране на населението или възможности за игра на децата.
Общата стойност на проекта е в размер на  7826,50 лв.
Те ще бъдат усвоени по 5 основни дейности - почистване на 12 дка зелени площи, залесяване на 7 дка зелени площи, озеленяване на къта за отдих и облагородяване с храсти и цветя, поставяне на нови пейки, беседка, ново детско съоръжение и рехабилитация на съществуващите детски съоръжения, поставяне на кошчета за смет и ограждане на къта за отдих и детската площадка, както и извозване на събраните отпадъци..
Третият спечелен проект е за почистване и облагородяване на парка в село Девене в района на паметника на участвалите в Отечествената война. Инициативата е на стойност 9815 лв. Предвижда се подравняване и бетониране на алеите в парка, озеленяване, поставяне на пейки и ограда, както и да се направи детска площадка.
По четвъртият спечелен от Община Враца проект се предвижда изграждане на парк за отдих в квартал Бистрец. Инициативата е на стойност 6748,37 лв. По проекта ще се направи детска площадка, ще се постави тенис-маса за младежите от квартала, беседка и пейки за по-възрастните, както и ще се направи озеленяване, като по този начин ползите ще бъдат за хората от възрастови групи, които живеят в квартала.
В Община Враца вече е факт и друг проект, който бе спечелен от неправителствена организация. В Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда са постъпили 172 проекта от неправителствени организации от цялата страна. Одобрени са 20, като сред тях е и този на Клуб по воден слалом и ски „Скакля” гр.Враца. Основната цел е възстановяване на щетите от наводнението, нанесени на младежката база  за активен отдих " Приятели", създадена по проект по програма " Младеж" - дейност " Младежки инициативи" през 2003 година. Проектът предвижда възстановяването на зоната за отдих и включва  изграждане на навес с размери 8/4 метра, който да бъде оборудван с маси и пейки. Предстои и възстановяване на надземната част на унищожените от наводнението чешма и кладенец, възстановяване на спортна площадка 20/30 метра за футбол, волейбол и лакрос,  засаждане на 20 сливови фиданки, популяризиране на инициативата " Сливи за смет" сред населението на селата Елисейна и Очин дол, почистване на района, отпечатване на листовки - призив за чиста природа. Партньори са кметствата в селата Елисейна и Очин дол и Българска федерация по лакрос - София. Общата стойност на проекта е в размер е до 3 000лв.
Две детски градини във Враца също спечелиха проекти. Подадените идейни разработки от цялата страна са 613 проекта. От тях са одобрени 42 проекта и сред тях са тези на ЦДГ”Българче” гр.Враца  и ОДЗ”Славейче” гр.Враца. Проектът за почистване, озеленяване и облагородяване на двора на Целодневна детска градина „Българче” –гр.Враца е наречен „Провокирам те с обич- участвай и ти!”
Обект на инициативата е двора на основната  сграда на детската градина, разположена в непосредствена близост до главен път Е-79, кръстовище на бензиностанция „Лукойл” и жп- гара . Основните цели са две. Първата е облагородяване на двора чрез почистване, озеленяване, както и частичен ремонт на дворните площадки, на които ще бъдат поставени пейки и уреди и създаване на една наистина обезопасена детска площадка. Втората цел е осигуряване на  значителен доброволчески ресурс от различни социални общности за извършване на всички проектни дейности.
Общата стойност на инициативата е 5 558.66 лв. Основното финансиране е от ПУДООС в размер на 4 318.16лв., а съфинансирането от страна на бенефициента е 1240.50лв. Проектът е подкрепен от  Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан”, клуб „Приятели на Природен парк „Врачански Балкан”.

Проектът, който спечели ОДЗ «Славейче» - Враца е под надслова „Дворът  – запазена детска територия, чиста, безопасна и привлекателна”. Той предвижда реконструкция на детската площадка на яслената група и облагородяване на част от двора.  Той ще бъде почистен и озеленен. Сред целите е мотивиране на родителската и детска ангажираност при създаване на чиста и здравословна жизненна среда. Предвидените дейности по проекта са общо 12. Първо ще бъде извършено почистване на терена от листа, сухи клони и други отпадъци, които ще бъдат извозени на съответните места. След това теренът ще се изравни и ще се направи бетонен плочник. За облагородяване на целия терен ще се посадят дървета, храсти, цветя и ще се засее трева. Ще бъдат демонтирани остатъците от пейки, които сега грозят обстановката в двора и на тяхно място ще бъдат поставени нови пейки. Ще бъдат поставени и кошчета за отпадъци. За осигуряване на по-голяма безопасност на децата върху бетонния плочник ще  бъдат поставени ударопоглъщащи гумени плочи, върху които ще бъде монтирана и детска пързалка, а наблизо още и беседка и пластмасов пясъчник със седалки. Сред интересните идеи по проекта се откроява една ефектна и нестандартна. Дървени дънери ще бъдат издълбани и в тях ще бъдат засадени храсти, дървета и цветя. В двора ще има и специално оформена цветна леха. Общата стойност на проекта е 5 632,95лв.
           Съоръженията за детската площадка ще бъдат доставени от сертифицирана за производство на уреди фирма. Последващото стопанисване и поддръжка на площадката обаче ще се поеме от екипа на детската градина, деца и родители

#
# # # #