Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
16.06.2008
Община Враца обявява списъкът на фирмите-длъжници на местни данъци и такси.

 

   Общият брой на юридическите лица и ЕТ с изискуеми задължения над 100 лв. за минали години (от 2002 до 2007 г.) е 480. Общата стойност на задълженията им надхвърля 2 150 000 лева. С част от по-големите длъжници кметът на община Враца инж. Тотю Младенов проведе лични срещи през последния месец и с повечето от тях бяха постигнати споразумения за разсрочване на сумите до края на 2008 година.
   В края на 2007 година по предложение на кмета, Общинският съвет гласува намаление на такса смет за фирми от 10 на 7,5 промила с цел намаляване на финансовата тежест и повишаване събираемостта на местните данъци и такси. Очакванията на общинското ръководство са фирмите да отговорят на жеста и да изпълнят ангажиментите си към местния бюджет.
   Всички длъжници многократно са получавали покани по чл. 182 от ДОПК за доброволно изпълнение. Част от сумите вече са предадени в Агенцията за държавни вземания за образуване на производство за принудително изпълнение.

 

Списък на фирмите със стари задължения за местни данъци и такса битови отпадъци на стойност над 100 лв.

#
# # # #