начало » Новини
03.06.2011
Съобщение за лицата, променили настоящия си адрeс от едно населено място в друго в периода 01 септември 2010 г. до 31 януари 2011 г.

Съгласно § 78, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за гражданска регистрация лицата, променили настоящия си адрeс от едно населено място в друго в периода 01 септември 2010 г. до 31 януари 2011 г., в двумесечен срок (до 20 юли 2011 г.) трябва да представят в общинска администрация по нов настоящ адрес изискващите се документи по чл.92, ал.2 и ал.3:

1.документ за собственост или договор за ползване на имота за жилищни нужди

и

2.писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично, или с нотариална заверка на подписа.

 

За настоящ адрес на лицата, които не изпълнят задължението си ще се счита настоящия адрес, който са имали преди 01.09.2010 г.