начало » Новини
07.06.2011
Днес Кмета на Община Враца д-р Костадин Шахов

Днес Кмета на Община Враца д-р Костадин Шахов

подписа първият договор за възлагане на дейности по проект Интегриран проект за воден цикъл на Враца с предмет на дейност строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК.

Договора е със срок на изпълнение съвпадащ със времетраенето  на изпълнението  на проекта като цяло- 2015 година.

Това е една от най-важните дейности гарантираща качественото изпълнение на проекта и контролираща изпълнението на договорите за строителство по проекта.

Изпълнението е възложено след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по  ЗОП.

Контрагента по договора е „ КОНСУЛГАЛ БГ ПАРТНЪРС”ООД –консорциум от три фирми , две български и една португалска.