начало » Новини
08.06.2011
Община Враца е единствената, която е осигурила транспортиране на курсисти за обучение по оперативните програми

Община Враца е единствената, която е осигурила транспортиране на курсисти за обучение по оперативните програми

До 15.06.2011 г. ще бъдат  назначавани последните обучени лица по ОП „Развитие на човешките ресурси” – схема „Развитие”, стана ясно на провелия се Ден на кмета в Община Враца. На срещата се направи анализ, според който с последните назначения общата бройка на новонаетите на работа става 222-ма души.  Кметът е упълномощил със заповед кметовете по места да координират дейностите, като изрично е очертал задълженията и правомощията по програмата. Назначените хора имат длъжностни характеристики, по които трябва прецизно, точно  и много отговорно да се следи за работата им. Трябва да се изготвят графици за тяхната дейност и стриктно да се спазва работното време.

„Работата по изпълнение на оперативната програма е много отговорна, всичко трябва да се спазва стриктно по параметри, да се документира къде се работи. Санкциите са от 25 до 100% при нарушение и може да се стигне до възстановяване на цялата сума. Тези хора може да са много полезни като им се поставят конкретни задачи. В длъжностните характеристики е заложено какви дейности могат да изпълняват. При неизпълнение се подава докладна и може да бъдат отстранени от работа.”, поясни д-р Шахов.

На срещата беше коментирана и инициатива на кмета, която даде възможност на хората да посещават редовно курсовете без да изпитват финансови затруднения. Съгласно предварителна уговорка с „Автобусни превози” Община Враца фактурира и плати парите за транспорт, а хората се издължиха, когато пристигнаха предвидените за това средства по програмата.

„Няма друга Община, която да е работила на принципа на фактуриране на транспорта, което много облекчи обучаващите се.”, заяви директорът на Бюро по труда – Враца г-жа Маргарита Ангелова.

 Хората за курсовете бяха избрани от кметовете на съответните населени места и това даде възможност да се направи точен подбор. Г-жа Ангелова уточни, че към момента има възможност да стартира ново обучение за градинар, пътен строител и работник поддръжка на сгради. Условията са както и за предните курсове – възраст до 29 г. и над 50 години и кандидатите да са дълготрайно безработни. Обучението ще се проведе до края на месец август, като може да стартира от 01.07.2011 г.

Кметът на Община Враца д-р Костадин Шахов възложи на кметовете от малките населени места да проучат каква работа може да се осигури на безработните хора в селата и заяви, че трябва да се избере оптималния брой хора, на които може да се осигури необходимата работа.

Васил Василев заяви, че при евентуалното ново обучение, кметовете се ангажират да извършат подбор на предложените лица, а списъкът ще бъде съгласуван с Бюрото по труда и звено „Временна заетост” за утвърдените бройки по длъжности. След утвърждаването на подбора кметовете се ангажират и този път съвместно с „Автобусни превози” да осигурят пътуването на курсистите.

В Деня на кмета бяха разисквани и текущи проблеми, свързани с „В и К” АД – Враца. Инженер Тихомир Поповски настоя дейностите по бетонирането или асфалтирането на улици в селата предварително да се съгласуват с дружеството. Съвместната работа се налага, за да могат да бъдат отстранени евентуални проблеми преди да се положи покритието. Сроковете за асфалтиране обаче са само в рамките на два дни и поради тази причина ще бъде направен предварителен обход. На 8 и 9 юни представители на „В и К” ще минат по селата, за да видят на място проблемите и те ще бъдат описани подробно.