Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
26.06.2008
Регион Северозапад – запазена туристическа марка в България

Регион Северозапад – запазена туристическа марка в България

Зам.-кметът по туризъм, спорт и Оперативни програми на Община Враца Тонка Милева изпрати предложението си до председателя на Държавната агенция по туризъм Анелия Крушкова за включването на Враца като част от туристическа дестинация Северозапад, в която влизат още общините Вършец, Берковица, Монтана и Белоградчик. Становището на заместник-кмета беше обсъдено и подкрепено и от Консултативния съвет по туризъм в община Враца на последното му заседание от 25 юни 2008 г. Предложението е във връзка с туристическото райониране на страната, което е залегнало като основен принцип в Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България. Целта е отделните туристическите райони да се обособят като запазени марки - разпознаваеми и атрактивни с характерните си особености.
Регион Северозапад е утвърдена във времето дестинация. Общините, които влизат в него се отличават със сходство в природните и социално-икономическите условия и обща регионална идентичност. Това се посочва в мотивите за изпратеното в Държавната агенция становище. Маркетингът и управлението на дестинацията ще се основават на партньорство и координация между местна власт, бизнеса и неправителствените организации. Това бе и основният извод, до който достигнаха участниците в туристическата сесия на проведения преди дни във Враца Международен икономически форум „Дунав”.

#
# # # #