Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
17.06.2011
На 16 юни 2011 г. от 15.30 ч.

На 16 юни 2011 г. от 15.30 ч.

Комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Враца на свое заседание отвори плик №3 за поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект №58111 – 65 – 256 – „Интегриран проект за водния цикъл на град Враца” по ОП Околна среда 2007 – 2013г... Предстои комисията да излезе с протокол и Кметът на Община Враца да излезе с решение, след съгласуване с Министерство на околната среда и водите.

 

 

 

 

 

 

#
# # # #