Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
30.06.2008
Кметове благодарят за помощта на община Враца за благоустрояването на селата

    Деветнадесет от кметовете на населени места в община Враца изпратиха до кмета на общината инж. Тотю Младенов благодарствено писмо за съдействието и помощта, която са получили от страна на специализираното звено при изпълнението на Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. В писмото се посочва, че благодарение на програмата, отпуснатите бройки и осигурените от Общината средства за строително-ремонтни работи и хигиенизиране на селата, кметовете ще успеят да изпълнят предизборните си програми. Специални благодарности са отправени и към ръководителя на звеното ОСПОЗ Васил Василев, с чието съдействие са „осигурени средства за изпълнението на обемите по дейности”.
    В партньорство с Бюрото по труда Община Враца, е осигурила над 500 работни места по програмите за временна заетост през 2008 г. За изпълнение на дейностите по благоустрояване, хигиенизиране и ремонт на тротоари, сгради, пътни настилки и т.н. в кметствата Община Враца е осигурила над 250 000 лв.
    Благодарственото писмо е подписано от кметовете на Мало Пещене, Баница, Вировско, Върбица, Нефела, Бели извор, Оходен, Косталево, Власатица, Голямо Пещене, Три кладенци, Паволче, Челопек, Лютаджик, Мраморен, Чирен, Згориград и пълномощниците на кварталите Бистрец и Дъбника.

#
# # # #