начало » Новини
28.06.2011
Съобщение на дирекция „Местни данъци и такси" - Община Враца

Дирекция „Местни данъци и такси" - Община Враца напомня на гражданите и фирмите, собственици на недвижими имоти на територията на общината и на превозни средства, че на 30 юни изтича срока за плащане на първа вноска на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2011 година.
Плащането може да се извърши в брой на приходните каси на Дирекция "Местни данъци и такси" в Община Враца - ул. "Петропавловска" № 43, етаж 3, стая 21, или по банков път.