начало » Новини
11.07.2011
Доктор Костадин Шахов инициира

Доктор Костадин Шахов инициира

нарочна работна среща с ръководствата на двата синдиката в дружеството, на която бяха поканени Председателят на ОбС Малина Николова, общински съветници и представители на всички ресорни комисии в ОбС – Враца. Разговорът протече конструктивно в дух на разбирателство.

Доктор Костадин Шахов категорично заяви, че договорът с общинското дружество БКС трябва да бъде продължен, тъй като не бива да се допусне 240 работници и служители на фирмата да излязат на улицата. Изказаното пред всички присъстващи на срещата становище предизвика спонтанното възхищение на присъстващите представители на двата синидиката във фирмата и те го аплодираха. Представителите на трите ресорни комисии в Общинския съвет - Комисия за контрол по законосъобразността на актовете на Общински съвет и общинска администрация, жалби и сигнали на гражданите и общинска собственост, Комисия по финанси и бюджет и Комисия по стопанска дейност, транспорт и трудова заетост, както и присъстващите в заседателната зала общински съветници се обединиха около предложението на кмета договорът на БКС да остане действащ. По тяхна инициатива проблемът ще бъде разгледан или на извънредно заседание на ОбС или на редовното такова в края на този месец, за да бъде взето мотивирано решение на колективния орган за управление.