начало » Новини
27.07.2011
Община Враца спечели проект по Национална програма “Оптимизация на училищната мрежа”

Община Враца спечели проект  по Национална програма “Оптимизация на училищната мрежа”, Модул „Рационализация на мрежата от професионални училища” за 2011 г. на стойност 250 000лв.

       Проектът за преобразуване на Професионална гимназия по лека промишленост и услуги „Мито Орозов” – Враца и Професионална гимназия по строителство и архитектура – Враца в Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин” – Враца цели:

1. Стабилизиране на двете училища и запазване на професиите и специалностите, които съответстват на потребностите на пазара на труда във Врачански регион.

2. Увеличаване броя на учениците, респк. паралелките.

3. Финансова стабилност.

4. Оптимизация на персонала.

5. Подобряване на поддържането и стопанисването  на сградния фонд.

        Проектът предвижда:

           1.Извършване на строително – ремонтни работи на стойност 130 000лв -  подмяна на дървена дограма с AL дограма на физкултурен салон, топлоизолация фасади – запад и север на учебен корпус и физкултурен салон в сградата на новосъздаденото училище на бул.”Мито Орозов”, 59.  

          2.Закупуване на обзавеждане и оборудване за класни стаи и специализирани кабинети на Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин” – Враца - 7 000 лв

          3. Разходи, свързани с преместване на кабинет по „фризьорство” и химическа лаборатория от сградата на ПГЛПУ - Враца в сградата на ПГСА – Враца, предоставена на новообразуваната Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин” - 3 000 лв. 

          4. Обезщетения на персонала

          5. Разходи за неразплатени задължения на двете училища в размер на 70 000 лв. 

          6. Комуникационни разходи

Дейностите по проекта ще приключат до 30.09.2011г.