начало » Новини
29.07.2011
Община Враца уведомява гражданите и гостите на града, че от 21 до 28.09.2011г. ще се проведе 123 – ти Традиционен врачански есенен панаир

Желаещите да ползват търговска площ – общинска собственост за разполагане на преместваеми атракционни и други съоръжения следва да подадат заявления по образец в Центъра за административно обслужване на Община Враца с адрес ул. „Стефанаки Савов” № 6 . Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 ч. на  14.09. 2011г. В заявленията всеки търговец следва за посочи вид на преместваемото съоръжение, квадратура и размери. Ще бъдат разгледани всички заявления, подадени от началото на календарната 2011 г.  по реда на тяхното постъпване, съобразно приложените документи и заявени квадратури, до изчерпване на търговските терени по схема, одобрена от гл. архитект на Община Враца. 

Разрешителните за разполагане на преместваеми съоръжения ще се издават от 15.09.2011 г. до 17.00 часа на 16.09.2011г. и ще се получават лично от заявителите или упълномощени от тях лица след заплащане на указаната в тях такса в Центъра за административно обслужване на Община Враца.

Настаняването на търговците с издадени разрешителни ще се извършва на 19.09. и 20.09.2011г.

Официалното откриване на Традиционния врачански есенен панаир ще се състои на 21 септември 2011 г. с културно – музикална програма.