начало » Новини
02.08.2011
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПП “ГЕРБ”, „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”, ПП „ДПС”, ПП „АТАКА”, „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”, ПП „НДСВ”

         Във връзка с произвеждането на Избори за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на Република България и в съответствие с чл. 30, ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на ЦИК (www.cik.bg) Ви каня да участвате в консултациите за определяне състава на членовете на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Община Враца.

            Срещата на представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии  и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени ще се състои на 09 август (вторник) 2011 г. от  16.00 ч. в заседателната зала на Община Враца.

            На срещата задължително трябва да представите:

1.     Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;

2.     Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 21.06.2011 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица;

3.     Пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;

4.     Копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издаден диплом) и декларация по чл. 16, ал. 2 от Изборния кодекс от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията.

            Уведомявам Ви, че на консултациите няма да бъдат допускани лица без надлежно удостоверена представителна власт и извън кръга на имащите право да излъчат представители в ОИК.

                  

 

 

С уважение,

 

КМЕТ:      

         /д-р Костадин Шахов/