начало » Новини
10.08.2011
Във връзка с изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП)

Във връзка с изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП)

от 9-11 август т.г. в залите на Търговско-промишлената палата Враца се провежда семинар на тема „Повишаване капацитета за управление на договори по правилата на ФИДИК*”. Семинарът е част от обучението на персонала на Община Враца и „ВиК Враца” – ООД, залегнал в договора за „Техническа помощ за Звеното за изпълнение на проекта (ЗИП) „Интегриран проект за водния цикъл на град Враца”. Проектът е финансиран от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда (ОПОС) 2007 -2013 год.

Семинарът има за цел да запознае екипът, който реализира най-големият проект в сектор „Води” на ОПОС с добрите практики при изготвянето и контролирането на договори по ФИДИК. За това в него се включиха членовете на ЗИП,  ръководители на Дирекции и отдели на Бенефициента по ДБФП - Община Враца, както и Главният инженер, Ръководителят на р-н Враца и юрисконсултът на асоциираният партньор  за изпълнение на проекта „ВиК Враца” ООД.

В три поредни дни програмата включва лекции и дискусии по всички възможни теми от договорите по ФИДИК и най-вече  Червена и Жълта книга, каквито са договорите за строителните  дейности по проекта. По-важни от тях бяха:

-Договори по ФИДИК – типове, основни изисквания, отговорности и взаимоотношения.;

-Задължения и правомощия на Инженера при договори по ФИДИК – Червена и Жълта книга. Срокове при управление на договорите по ФИДИК. Комуникация;

-Решаване на спорове, финансови клаузи и процедури;

- Основни принципи, искове, причини за искове, арбитраж, прецедентно право, казуси, изходящ текст.

Програмата за обучение ще продължи с лекции и семинар на тема „Финансово управление на големи инфраструктурни проекти  и допустимост на разходите за проекти финансирани от ОПОС”.

 

*ФИДИК – абревиатура на  Международния съюз на инженерите – консултанти