Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
30.08.2011
Днес Кмета на Община Враца д-р Костадин Шахов

Днес Кмета на Община Враца д-р Костадин Шахов

подписа  договор между Община Враца и обединение „РЕКО ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД за „Проучване, проектиране и упражняване на авторски надзор за обект: Захранващ водопровод от язовир „Среченска бара” до гр.Враца  по проект  „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Враца”.

 Договорът влиза в сила от датата, на която е подписан от страните и е в три етапа – първи и втори етап „Проучване и проектиране”, е с времетраене 147 календарни дни, а трети етап „Авторски надзор” е с времетраене 800 календарни дни, колкото е приблизителното времетраене на строителството на магистралния водопровод.

Това е четвъртият договор подписан с изпълнител на дейности по „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Враца”, след като вчера беше подписан договор за одит по проекта.

И двата договора са подписани след проведени тръжни процедури по Закона за обществени поръчки.